Automatizácia a priemyselná výroba sa nezaobíde bez poriadneho softvéru. Venujeme sa vývoju a implementácii priemyselného softvéru pričom v tomto ohľade sa spoliehame na našich dôkladne vybraných dodávateľov a spolupracovníkov. Podieľame sa na vývoji softvérových riešení pre priemyselné podniky v rôznych odvetviach tak, aby softvér presne spĺňal ich potreby.

Priemyselný softvér sme dodávali pre podniky v energetickom, technologickom a chemickom odvetví. Tento typ softvéru sa rovnako tak dokáže uplatniť aj pri výskume. Vďaka nami dodávanému priemyselnému softvéru budete môcť výrazne zefektívniť výrobu, plánovanie a vedenie procesov. Pripravené máme aj vysoko špecializované riešenia pre oceľové konštrukcie, navrhovanie potrubných systémov a celý rad rôznych simulácií pre konštruktérov.

Priemyselný softvér pozostáva spravidla z rôznych modulov. Toto riešenie vám šetrí najmä počiatočné náklady na obstaranie softvéru. Vyberiete si totiž presne tie moduly programu, ktoré budete pri svojej práci využívať. Po výbere modulov softvéru a vybratia toho najvhodnejšieho riešenia pre váš podnik, sa postaráme o celkovú implementáciu softvéru.

Čo môžete od kvalitného priemyselnému softvéru očakávať?

Schopnosti priemyselného softvéru závisia od vybraných modulov. Existuje prakticky nepreberné množstvo rôznych možností. Pre lepšiu predstavu sme vybrali najčastejšie využívané funkcie:

 • Kalkuláciu výrobných nákladov
 • Konštrukciu potrubných systémov a simulácie v rámci potrubných systémov
 • 2D a 3D navrhovanie konštrukcií z rôznych materiálov
 • Nástroje na zefektívnenie výrobných procesov
 • Termodynamické simulácie v rámci konštrukcií
 • Materiálové analýzy

Ako vyzerá spolupráca s nami v prípade vývoja a implementácie priemyselného softvéru?

 • Stretnutie s našim manažérom, v rámci ktorého si presne definujeme vaše potreby
 • Predstavenie a dôkladné oboznámenie sa s navrhovanými softvérovými riešeniami
 • Výber vhodného softvérového riešenia s ohľadom na segment priemyslu a vaše konkrétne potreby
 • Implementácia tohto softvérového riešenia s ohľadom na podnikové procesy a výrobu
 • Vyhodnotenie implementácie softvéru a následná technická podpora

Implementáciou softvéru spolupráca s nami zďaleka nekončí. Aj po nasadení priemyselné softvéru sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť. V prípade záujmu o dodanie a implementáciu priemyselného softvéru nás neváhajte kontaktovať.