Sídlo/Adresa:
IP SERVIS s.r.o.
Račianska 71
831 02 Bratislava

IČO: 35 858 966
IČ DPH: SK 2021559732

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28939/B

Kontakt – softvér, riadiace systémy:
Telefón: 0905 288 885
e-mail: info@ip-servis.sk

Kontakt – Predaj lab. a meracej techniky:
Telefón: 0908 794 856
e-mail: info@ip-servis.sk

Kontakt – Facility management:
Telefón: 0905 267 755
e-mail: klamova@ip-servis.sk